BAGNI DI LUCCA stazionehttps://hitdieta.pl/dieta-z-dostawa/bez-glutenu/

BAGNI DI LUCCA partenze dei treni

TrenoStazione finaleTempo di partenza
Regionale 6951LUCCA06:11
Regionale 6983AULLA LUNIGIANA06:29
Regionale 6683AULLA LUNIGIANA06:29
Regionale 6953PISA CENTRALE06:59
Regionale 6981PISA CENTRALE06:59
Regionale 6958PIAZZA AL SERCHIO07:23
Regionale 6827PISA CENTRALE07:41
Regionale 6659LUCCA07:45
Regionale 6957PISA CENTRALE08:20
Regionale 11959VIAREGGIO08:21
Regionale 6695PIAZZA AL SERCHIO09:05
Regionale 6923AULLA LUNIGIANA09:05
Regionale 6166AULLA LUNIGIANA09:05
Regionale 6691AULLA LUNIGIANA09:05
Regionale 6961PISA CENTRALE09:08
Regionale 6963PISA CENTRALE09:55
Regionale 6149LUCCA10:01
Regionale 6151LUCCA10:14
Regionale 11961MINUCCIANO - PIEVE - CASOLA10:32
Regionale 6229PISA CENTRALE10:37
Regionale 6965LUCCA10:48
Regionale 6964AULLA LUNIGIANA11:57
Regionale 6940AULLA LUNIGIANA12:10
Regionale 6949LUCCA12:17
Regionale 6967LUCCA12:18
Regionale 6975LUCCA12:29
Regionale 6966MINUCCIANO - PIEVE - CASOLA13:29
Regionale 6968AULLA LUNIGIANA14:01
Regionale 6969LUCCA14:27
Regionale 6196AULLA LUNIGIANA14:41
Regionale 6933AULLA LUNIGIANA14:41
Regionale 6769AULLA LUNIGIANA14:43
Regionale 6194AULLA LUNIGIANA14:43
Regionale 6971LUCCA15:37
Regionale 6973LUCCA16:19
Regionale 6826PIAZZA AL SERCHIO16:22
Regionale 6976AULLA LUNIGIANA16:54
Regionale 6978AULLA LUNIGIANA17:25
Regionale 6979PISA CENTRALE17:49
Regionale 11963VIAREGGIO17:50
Regionale 6977PISA CENTRALE17:55
Regionale 6980PIAZZA AL SERCHIO18:19
Regionale 6198AULLA LUNIGIANA18:46
Regionale 6837AULLA LUNIGIANA18:46
Regionale 6212FORNACI DI BARGA19:02
Regionale 6891PISA CENTRALE19:12
Regionale 6214PIAZZA AL SERCHIO19:31
Regionale 11965MINUCCIANO - PIEVE - CASOLA19:50
Regionale 6845PIAZZA AL SERCHIO20:17
Regionale 6200PIAZZA AL SERCHIO20:17
Regionale 6931PISA CENTRALE20:43
Regionale 6987PISA CENTRALE20:43
Regionale 6216PIAZZA AL SERCHIO20:56
Regionale 6218PIAZZA AL SERCHIO20:59
Regionale 6208PIAZZA AL SERCHIO21:23
Regionale 6817PIAZZA AL SERCHIO21:23
Regionale 6930PIAZZA AL SERCHIO21:23
Regionale 6988PIAZZA AL SERCHIO22:14

BAGNI DI LUCCA arrivi dei treni

TrenoStazione di partenzaOra di arrivo
Regionale 6951PIAZZA AL SERCHIO06:10
Regionale 6983PISA CENTRALE06:28
Regionale 6683PISA CENTRALE06:28
Regionale 6953PIAZZA AL SERCHIO06:58
Regionale 6981PIAZZA AL SERCHIO06:58
Regionale 6958LUCCA07:22
Regionale 6827PIAZZA AL SERCHIO07:40
Regionale 6659AULLA LUNIGIANA07:44
Regionale 6957MINUCCIANO - PIEVE - CASOLA08:19
Regionale 11959MINUCCIANO - PIEVE - CASOLA08:20
Regionale 6695PISA CENTRALE09:04
Regionale 6923PISA CENTRALE09:04
Regionale 6166LUCCA09:04
Regionale 6691PISA CENTRALE09:04
Regionale 6961PIAZZA AL SERCHIO09:07
Regionale 6963AULLA LUNIGIANA09:54
Regionale 6149AULLA LUNIGIANA10:00
Regionale 6151CASTELNUOVO DI GARFAGNANA10:13
Regionale 11961VIAREGGIO10:31
Regionale 6229PIAZZA AL SERCHIO10:36
Regionale 6965AULLA LUNIGIANA10:47
Regionale 6964LUCCA11:56
Regionale 6940LUCCA12:09
Regionale 6949PIAZZA AL SERCHIO12:16
Regionale 6967AULLA LUNIGIANA12:17
Regionale 6975AULLA LUNIGIANA12:28
Regionale 6966LUCCA13:28
Regionale 6968LUCCA14:00
Regionale 6969AULLA LUNIGIANA14:26
Regionale 6196LUCCA14:40
Regionale 6933PISA CENTRALE14:40
Regionale 6769PISA CENTRALE14:42
Regionale 6194LUCCA14:42
Regionale 6971AULLA LUNIGIANA15:36
Regionale 6973MINUCCIANO - PIEVE - CASOLA16:18
Regionale 6826LUCCA16:21
Regionale 6976LUCCA16:53
Regionale 6978LUCCA17:24
Regionale 6979AULLA LUNIGIANA17:48
Regionale 11963AULLA LUNIGIANA17:49
Regionale 6977AULLA LUNIGIANA17:54
Regionale 6980LUCCA18:18
Regionale 6198LUCCA18:45
Regionale 6837PISA CENTRALE18:45
Regionale 6212LUCCA19:01
Regionale 6891AULLA LUNIGIANA19:11
Regionale 6214LUCCA19:30
Regionale 11965VIAREGGIO19:49
Regionale 6845PISA CENTRALE20:16
Regionale 6200LUCCA20:16
Regionale 6931AULLA LUNIGIANA20:42
Regionale 6987AULLA LUNIGIANA20:42
Regionale 6216LUCCA20:55
Regionale 6218LUCCA20:58
Regionale 6208LUCCA21:22
Regionale 6817PISA CENTRALE21:22
Regionale 6930LUCCA21:22
Regionale 6988LUCCA22:13